Събитие: Семинар за запознаване с Националната Програма