Отговор: Радонът е естествено присъстващ газ със слабо радиоактивно излъчване на алфа частици.
Повече информация за наличието му можете да намерите в образователните и научни материали в този сайт.

Отговор: Радонът идва от почвата и прониква в сградите основно през пукнатини на подовете и през дупките около кабели и тръби.
Тъй като налягането в сградите е малко по-ниско от околното, радонът ще се всмуква от почвата в сградата.
Този ефект е известен като поток предизвикан от налягане.

Отговор: Радонът е вторият причинител на рак на белите дробове в световен мащаб след тютюнопушенето.

Отговор: Не. Според научните познания към момента няма доказани други ефекти върху здравето причинени от въздействието на радон.
Риска от рак на белия дроб се определя от концентрацията на радона и времето за което човек е бил изложен нa въздействието му.

Отговор: EPA препоръчва минималното време за измерване да е три месеца. Това е така защото може да има значителни вариации във времето.
За да може достоверно да се определи риска от радоново облъчване трябва да се измерва поне три месеца. Само резултатите от измервания проведени за срок повече от три месеца могат да се сравняват с референтните нива.

Отговор: Не. Радоновите нива варират от къща на къща.
Единствения начин да знаете концентрациата на радон във вашата къща е да се извърши измерване в нея.

Уважаеми граждани във формата за контакт можете да зададете вашите въпроси.