Работата на UNSCEAR за оценка облъчването на населението от радон.
Автори: UNSCEAR, 3 Ноември 2010, Женева, Швейцария
Резюме: IAEA регионална работна среща за понижаването на риска от радон в сгради.

ICRP доклад: Радиобиологична защита срещу радоново облъчване
Автори: Jean-François Lecomte , ICRP Committee 4
Резюме: Характеристики на радоновото облъчване. „EARST Workshop 2013“

Оценка на методите за намаляване концентрацията на радон
Автори: Olli Holmgren
Резюме: Ефективност на методите за намаляване концентрацията на радон в различни страни. Финландски наръчник за предпазване от радон – използвани методи и технически детайли.

Основаване на национална радонова програма
Автори: Mark Brennock, Murray Consultants, Ireland
Резюме: Диалог със законодателите – Ирланския опит.