ОТЧЕТИ

Подробно проучване на радон в жилища в област Благоевград – 2021 г.

Подробното проучване на радон в жилища в област Сливен – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Смолян – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Кърджали – 2021

Отчет за измерени ОАР в училища в област Перник – 2021 г.

Отчет за изпълнение на дейности по национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от Радон – Декември 2020 г.

Организиране и провеждане на национални проучвания на нивата на радон в жилищни сгради-ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД – 2020 г.

Правила за мониторинг и оценка на изпълнението на национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон. – 2020 г.

Организиране и провеждане на национални проучвания на нивата на радон в жилищни сгради – ОБЛАСТ СЛИВЕН – 2020 г.

Пилотно проучване на обемна активност на радон на работни места Профилакториуми на „СБР-НК“ ЕАД – 2020 г.

Проучване на обемна активност на радон в жилищни сгради с констатирани високи стойности на радон на територията на България – 2020 г.

Отчет за изпълнение на дейности по национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон – 2019 г.

Измерване на кратност на въздухообмен в жилищни сгради с високи стойности на обемна активност на радон. – 2019 г.

РЕЗУЛТАТИ