Процедура за разпределяне на детектори при провеждане на национално проучване за нивата на радон в сгради
Автори: Министерство на здравеопазването, НЦРРЗ
Резюме: Националното проучване на нивата на радон в сгради има за цел да се оцени скринин-гово териториалното разпределение на концентрацията на радон по области в Република България и да се определи разпределението на средните годишни концентрации на радон в жилища, които могат да се считат за представителни за облъчването на населението от естествения източник на йонизиращо лъчение радон.
Проучването обхваща измервания в цялата страна и ще допринесе за разработване на широк спектър ръководства и нормативни документи, съдействащи за реализирането на национална стратегия за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население, отразяващи националните особености.