Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Пазарджик – 2023

Проучване на обемната активност на радон  в сгради на детски градини  в град Бургас,  за установяване на ефективността на предприетите коригиращи мерки – 2023 г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Видин – 2022г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Добрич – 2022г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Перник – 2022г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Ловеч – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Враца – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Монтана – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Варна – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Смолян – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Кърджали – 2021

Отчет за измерени ОАР в училища в област Перник – 2021 г.

Пилотно проучване на обемна активност на радон на работни места Профилакториуми на „СБР-НК“ ЕАД – 2020 г.


Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Видин – 2022г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Добрич – 2022г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Перник – 2022г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Ловеч – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Враца – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в детски градини от област Монтана – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Варна – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Смолян – 2021 г.

Проучване на обемна активност на радон в училища от област Кърджали – 2021

Отчет за измерени ОАР в училища в област Перник – 2021 г.

Пилотно проучване на обемна активност на радон на работни места Профилакториуми на „СБР-НК“ ЕАД – 2020 г.