Новини

Допълнителни директни измервания за анализ на вариациите на радон в детски градини на територията на област Враца – 29.09.2023 г.

радон в област Враца, радон Враца, радон в детски градини

През есента на 2023 г. са предоставени детектори за непрекъснато директно измерване на радон на представители на РЗИ Враца. Директните измервания на нивата на радон ще приключат в края на 2023 г. Обследването на нивата на радон с пасивни измервания е проведено през 2019 -2020 г. Установено е, че броят на помещенията, които надвишава националното референтно ниво на средно-годишната обемна активност на радон във въздуха на обществени сгради и работни места от 300 Bq/m3 са 160 броя или приблизително 23% от измерваните помещения. С цел провеждане на коригиращи мерки в тези сгради се провеждат допълнителни директни измервания за анализ на вариациите на радон по време на работните часове, за  по-точна оценка на облъчването на персонал и деца.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree