Новини

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Пазарджик – 04.04.2023 г.

радон в Пазарджик, радон в детски градини, радон в ясли

На 4 април 2023 г. е проведена среща, организирана от РЗИ, с представителите на детските заведения в сградата на общината на гр. Пазарджик. На работното заседание присъстваха експерти от Лаборатория за изпитване „Радон“ в НЦРРЗ. На срещата представителите на детските градини и ясли бяха информирани за вредното въздействие на високи нива на радон, необходимостта от провеждането на проучвания в детските заведения, начините за измерване на радон и редуциране на високите нива. Експертите от НЦРРЗ проведоха инструктаж, за поставянето на детекторите в помещенията във детските заведения. Раздадени срещу подпис са подготвените пакети с детектори, анкетни карти и информационни материали, необходими за извършване на обследването.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree