Новини

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Пловдив – 10.01.2024 г.

радон, радон Пловдив, радон в детски градини, радон в ясли, радон в област Пловдив

В краят на 2023 г. започна подготовка за извършване на проучване в детски институции на територията на цялата област. През 2014 г. експерти от НЦРРЗ са провели измервания на нивата на радон в детски институции в град Пловдив. През месец март НЦРРЗ ще изпрати подготвените детектори и материали до РЗИ Пловдив за провеждане на измерванията.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree