Новини

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Сливен – 07.04.2023 г.

радон в Сливен, радон в детски градини, радон в ясли

Работна среща с представители на детски градини и ясли и специалисти от РЗИ се проведе на 06.04.2023 г. в сградата на РЗИ Сливен, с участието на експерти от лаборатория за изпитване „Радон” при НЦРРЗ. Материалите подготвени за проучването бяха предоставени от НЦРРЗ на представителите на детските градини. По време на събитието, присъстващите бяха информирани за вредния фактор радон и бяха дадени указания за правилното провеждане на проучването в детските заведения. Проучването на радон ще бъде извършено в периода април-юли 2023 г.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree