Новини

Проучване на нивата на радон в жилища на територията на област Добрич – 14.03.2023 г.

радон Добрич, радон в жилища

През 2023 г. е извършена подготовка за провеждане на подробно проучване на радон в жилища на територията на област Добрич. Подготвени са 935 броя детектори за измерване на жилища за област Добрич, заедно с анкетни карти и информационни материали. Проучването е с продължителност една година и ще приключи през 2024 г.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree