Новини

Работна среща на 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив

детектори, детектори радон

На 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив се проведе работна среща за раздаване на подготвените от НЦРРЗ пакети с детектори на представители на детските заведения на територията на областта за извършване на проучване на радон. На събитието бяха представени презентации за Националния план „Радон“, информация за радона и указания за поставяне на детекторите. След работната среща се проведе практическо обучение на инспектори от РЗИ за поставяне на детектори в произволно избрани детски градини.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree