По изпълнение на Национална Стратегия Радон НЦРРЗ предоставя безплатни детектори, за оценка на ефективността на извършените коригиращи действия за намаляване на нивата на радон в сгради.

За да получите безплатни детектори, моля попълнете следната анкетна карта и заявка за изпитване. Попълнените документи изпратете на електронна поща radon@ncrrp.org