Измерването на нивата на радон се извършва от лаборатории за изпитване, които имат акредитация за провеждане на измервания.