По изпълнение на Национална програма и Националните планове са изготвени процедури и методики за провеждане на проучвания на нивата на радон, които са одобрени от Националния координационен съвет.