Какво трябва да знаем за радона

Радонът е безцветен благороден газ, без мирис, което го прави напълно неоткриваем за човешките сетива. Радонът е радиоактивен и се образува от радиоактивното разпадане на радия, който е продукт на разпадане на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха.

нива на радон, радон, radon, radon concentration

Нестабилен изотоп се превръща в по-стабилен (дъщерен продукт, потомство) чрез излъчване на радиация. Този процес се нарича радиоактивно разпадане. Полученият дъщерен продукт също може да бъде радиоактивен. Това може да доведе до поредица от няколко събития на разпадане, наречена верига на разпадане

Радонът излъчва алфа частици и в резултат на това се разпада до няколко твърди радиоактивни продукта. Бидейки инертен газ, радонът бива вдишван и издишван, без на практика да се задържа в организма. Неговите дъщерни продукти обаче (Po-218, Pb-214, Bi-214), които също са радиоактивни, представляват твърди вещества, отлагащи се по стените на дихателните пътища. Белият дроб абсорбира алфа частици, излъчени от потомството на радона. Получената доза радиация увеличава риска от рак на белия дроб.

Как да се предпазим от радона?

Намаляване на високите нива на радон в съществуващи сгради е технически лесно. Целта на ремонтните дейности е нивата на радон да се намалят възможно най-ниско. Мерките за намаляване се проектират от специалисти така, че или да се предотврати навлизането на радон от почвата в сградата, или да се отстрани като се подобри вътрешната вентилация. При строеж на нови сгради е необходимо да се предприемат превантивни мери за недопускане на радон в сградата.

В България от 2019 г. действа Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон на MРРБ (линк към наредбата), където са описани видовете технически решения за намаляване на нивата на радон в съществуващи и нови сгради.

Преди да се предприемат определени мерки се провежда проучване на сградата и/или диагностични тествания.

Диагностичните тестове включват обследване на: нивата на радон в сградата; навлизането на радон в сградата; входните точки; вентилационната система на сградата; основните причини за диференциалните разлики на налягането в сградата; отоплението в сградата и друго. Прилага се принципът на оптимизация – усилията за намаляване на радон в сградата да дават максимален ефект.

радон, radon, radon levels, How to protect yourself from radon

Пътищата на проникване на радон в сградата

Понижаване на налягането под сградата

Понижаването на налягането се осъществява чрез издълбаване на така наречената „радонова шахта” в земята непосредствено под плочата на сградата. Тази шахта се свързва с тръби, изведени извън сградата. Тя работи чрез обръщане на разликата в налягането между пространството под пода и в помещението. Радонът като почвен газ се събира в шахта и по този начин не навлиза в сградата.

Вентилация на под подовите пространства и помещения

Увеличаването на притока на въздух под пода може да намали навлизането на радон в сградата. това може да се постигне чрез инсталиране на допълнителни под етажни отвори, вентилационни решетки или свободни пространства. Позицията на отворите на вентилационната решетка може да окаже значително влияние върху редуциране на нивата на радон в обитаваните помещения. Вентилацията на помещенията може да бъде постигната например чрез монтиране на въздухозаборници и допълнителни отвори в стени или чрез отвори в прозореца, които да създават тънка струйка на въздух. За увеличаване на притока на въздух в под подовите пространства може да се инсталира и вентилатор.

Уплътняване на подове и стени

Запечатването на всички източници често е изключително трудно, защото много отвори не могат да се видят или в течение на времето да се отворят други. Уплътняването е полезно, ако се прилага в комбинация с други методи.

Допълнителни мерки, които може да се предприемат

  1. Въздържайте се от тютюнопушене в помещенията. тютюневият дим увеличава риска за рак на белия дроб.
  2. Увеличете притока на свеж въздух, чрез отваряне на прозорците, използване на вентилатори и вентилационни отвори. Естествената вентилация е само временна мярка за намаляване на радона, тъй като има някои недостатъци: поради загубата на топлина се нарушава комфортът в помещението, увеличават се разходите и се нарушават мерките за сигурност.