Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон има обхват на действие от 2018 до 2027 г. се основава на следните ключови ценности: позитивно мислене, перспективност, информираност, култура, отговорност, сътрудничество, приемственост и политическа воля.