Новини

Изпълнение на дейности по Национална Стратегия и Национален план

Безплатни детектори

Предоставят се безплатно детектори за оценка на ефективността на извършените коригиращи мерки, при предоставяне на информация за вида на мерките.

Европейски атлас за радон

Данните за средногодишната обемна активност на радон за жилища от проучванията по Националния план, се предоставят за включване в Европейската карта на радон.

Начини на измерване на радон

Единственият начин да се разбере каква е обемната активност на радон в сградата и дали сте изложени на риск е измерването му.

Галерия

Снимки от събития проведени по изпълнение на Националните планове

Какво трябва да знаем за радона?

Радонът е естествен безцветен радиоактивен газ, без мирис и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха.

Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове. Опасността за здравето на човека се дължи на тези радиоактивни разпадни продукти и може да причини увреждане на живите тъкани, увеличавайки риска от рак.

Световната здравна организация признава радона като една от водещите причини за рак на белия дроб.

Радонът е навсякъде; образуван от урана във всички скали и почви. Радонът е фактор на жизнената среда и е естествен източник на йонизиращи лъчения. Около 50% от съдържанието на естествения радиационен фон на земята се дължи на радона.

Облъчването на човека от радон е предимно в затворени помещения.

Единственият начин да се разбере каква е обемната активност на открито или в сградата и дали сте изложени на риск е измерването му с детектори.

Количеството радон (обемната активност, концентация) се измерва в бекерели на кубичен метър въздух (Bq/m3). Бекерел е единица за радиоактивност, съответстваща на разпадане на една частица за една секунда. Референтното ниво на средногодишната обемна активност в жилищни и обществени сгради според българското законодателство е 300 Bq/m3.

Референтното ниво не е строга граница между опасно и безопасно, а индикация за предприемане на мерки за намаляване на обемната активност на радон в сградата.

Мерките за намаляване на радон в сградите се проектират така, че или да се предотврати навлизането на радон-222 от почвата, или да го отстрани като се подобри вътрешната вентилация.