Работна среща на 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив

Работна среща за обучение на представители от РЗИ за изпълнение на Национален план „Радон“ (2023-2027 г.) в гр. Поморие за периода от 17.05-19.05.2023 г.

Работна среща по Националния план „Радон“ 2018 - 2022 г. в гр. Хисаря, от 2 до 4 ноември 2022 г.

Национален научно образователен фестивал "Намереното поколение" 2020г.