В България, първото пилотно проучване на нивата на радон в образователни институции е проведено от екип на НЦРРЗ, през зимният период на 2011 – 2012 г. Измерванията обхващат 9 училища от район Кремиковци, Столична община. По изпълнение на дейности са извършени приблизително 2800 броя измервания в общо 244 училища. През учебната 2024/2025 г. ще се проведат измервания в помещенията на училищата в София-град.