Новини

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Шумен- 15.11.2023 г.

радон, радон Шумен, радон в детски градини, радон в ясли, радон в област Шумен

През 2023 г. стартира проучване за определяне на нивата на радон в детски заведения на територията на област Шумен. На 15.11.2023 г. са изпратени на РЗИ – Шумен 500 броя детектори, разпределени в 114 сгради (основни и филиали) за 105 броя детски градини. обработка на резултатите и представянето им в подробен отчет ще приключи през 2024 година.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree