Новини

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Търговище – 27.10.2023 г.

радон Търговище, радон в област Търговище, радон в детски градини, радон в ясли

През есента на 2023 г. е работено по заявка за изпитване на РЗИ Търговище за провеждане на измервания на нивата на радон в детски заведения в областта. Служителите от лаборатория за изпитване „Радон“ при НЦРРЗ подготвиха необходимите материали за извършване на проучването. На РЗИ са изпратени 274 детектори за обследване на 53 сгради (основни и филиали) на 20 детски градини и ясли в областта, както и указания, анкетни карти и информационни брошури.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree