Новини

Проучване на нивата на радон в жилища на територията на област Ловеч – 10.02.2023

радон в област Ловеч, радон в Ловеч

В началото на 2023 г. стартира детайлното проучване на жилища в област Ловеч за изготвяне на радонова карта. Подготвени са пакети за обследване на 797 жилища на територията на областта, които съдържат детектор, анкетна карта, указания за вземане на проба от клиента и информационни материали. Минималният брой детектори, предвидени за населено място е 3 броя. Служителите от лаборатория за изпитване „Радон“ при НЦРРЗ са предоставили подробно указание за провеждане на проучването на РЗИ Ловеч. Провеждането на проучването е за една година и събирането на детекторите е предвидено за март 2024 г.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree