Новини

Измервания на нивата на радон в детски градини на територията на област Пазарджик – 20.02.2024 г.

радон в област Пазарджик, радон Пазарджик

Проведено е обследване на нивата на радон в детски градини на територията на област Пазарджик. РЗИ Пазарджик подготвят писма с резултатите от проведените измервания, които ще се предоставят на отговорните институции. През месец февруари РЗИ изпращат писма с резултатите от проведените измервания в детските заведения по общини.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree