Новини

Допълнителни директни измервания на нивата на радон в детски градини, ясли и училища на територията на област Перник – 26.01.2024 г.

измервания на радон

В изпълнение на дейности по Национален план са обследвани всички училища и детски градини на територията на област Перник. Констатирано е, че в 46 помещения (обитавани от персонал и деца) обемната активност на радон е над националното референтно ниво (300 Bq/m3). През м. февруари се провеждат директни измервания за оценка на обемната активност на радон по време на престоя на децата в сградите.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree