Новини

Проучване на нивата на радон в училища на територията на град София – 23.01.2024 г.

радон, радон София, радон в училища, радон в град София

Стартирана е подготовка за измерване на обемната активност на радон във всички училища на територията на град София.

  • През месец февруари РЗИ София обобщава информация за броя на помещенията по етажи във всяко училище, за определяне на броят детектори.
  • Представители на НЦРРЗ ще проведат срещи през месец юни с районите кметове на София за разясняване на детайли по проучването в училищата.
  • През месец септември експерти от НЦРРЗ ще проведат обучение на инспекторите от РЗИ – София за провеждане на проучването.
  • Преди началото на новата учебна година 2024 г. ще бъдат поставени детекторите за измерване на нивата на радон.


By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree