Автор: new-radon

радон, радон Перник, радон в жилища, радон в област Перник
09.05.2024 in Без категория

Проучване на нивата на радон в жилища на територията на област Перник

По Национален план радон през 2024 г. стартира подробно проучване на нивата на радон в жилища на територията на област Перник. За  провеждане на проучването се предоставят безплатни детектори от РЗИ П ...

Read More
радон, радон Перник, радон в жилища, радон в област Перник
09.05.2024 in Uncategorized

Проучване на нивата на радон в жилища на територията на област Перник

По Национален план радон през 2024 г. стартира подробно проучване на нивата на радон в жилища на територията на област Перник. За  провеждане на проучването се предоставят безплатни детектори от РЗИ П ...

Read More
детектори, детектори радон
05.04.2024 in Без категория

Работна среща на 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив

На 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив се проведе работна среща за раздаване на подготвените от НЦРРЗ пакети с детектори на представители на детските заведения на територията на областта за извършване на пр ...

Read More
детектори, детектори радон
05.04.2024 in Uncategorized

Работна среща на 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив

На 5 април 2024 г. в РЗИ Пловдив се проведе работна среща за раздаване на подготвените от НЦРРЗ пакети с детектори на представители на детските заведения на територията на областта за извършване на пр ...

Read More
радон в област Пазарджик, радон Пазарджик
20.02.2024 in Без категория

Измервания на нивата на радон в детски градини на територията на област Пазарджик – 20.02.2024 г.

Проведено е обследване на нивата на радон в детски градини на територията на област Пазарджик. РЗИ Пазарджик подготвят писма с резултатите от проведените измервания, които ще се предоставят на отговор ...

Read More
радон в област Пазарджик, радон Пазарджик
20.02.2024 in Uncategorized

Измервания на нивата на радон в детски градини на територията на област Пазарджик – 20.02.2024 г.

Проведено е обследване на нивата на радон в детски градини на територията на област Пазарджик. РЗИ Пазарджик подготвят писма с резултатите от проведените измервания, които ще се предоставят на отговор ...

Read More
измервания на радон
26.01.2024 in Uncategorized

Допълнителни директни измервания на нивата на радон в детски градини, ясли и училища на територията на област Перник – 26.01.2024 г.

В изпълнение на дейности по Национален план са обследвани всички училища и детски градини на територията на област Перник. Констатирано е, че в 46 помещения (обитавани от персонал и деца) обемната акт ...

Read More
измервания на радон
26.01.2024 in Без категория

Допълнителни директни измервания на нивата на радон в детски градини, ясли и училища на територията на област Перник – 26.01.2024 г.

В изпълнение на дейности по Национален план са обследвани всички училища и детски градини на територията на област Перник. Констатирано е, че в 46 помещения (обитавани от персонал и деца) обемната акт ...

Read More
радон, радон София, радон в училища, радон в град София
23.01.2024 in Без категория

Проучване на нивата на радон в училища на територията на град София – 23.01.2024 г.

Стартирана е подготовка за измерване на обемната активност на радон във всички училища на територията на град София.През месец февруари РЗИ София обобщава информация за броя на помещенията по етажи въ ...

Read More
радон, радон София, радон в училища, радон в град София
23.01.2024 in Uncategorized

Проучване на нивата на радон в училища на територията на град София – 23.01.2024 г.

Стартирана е подготовка за измерване на обемната активност на радон във всички училища на територията на град София.През месец февруари РЗИ София обобщава информация за броя на помещенията по етажи въ ...

Read More
радон, радон Пловдив, радон в детски градини, радон в ясли, радон в област Пловдив
10.01.2024 in Uncategorized

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Пловдив – 10.01.2024 г.

В краят на 2023 г. започна подготовка за извършване на проучване в детски институции на територията на цялата област. През 2014 г. експерти от НЦРРЗ са провели измервания на нивата на радон в детски и ...

Read More
радон, радон Пловдив, радон в детски градини, радон в ясли, радон в област Пловдив
10.01.2024 in Без категория

Проучване на нивата на радон в детски градини и ясли на територията на област Пловдив – 10.01.2024 г.

В краят на 2023 г. започна подготовка за извършване на проучване в детски институции на територията на цялата област. През 2014 г. експерти от НЦРРЗ са провели измервания на нивата на радон в детски и ...

Read More
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree